Wetterhitparade Indien

Höchste Temperatur

1. Rajkot 42 °C
2. Nagpur 41 °C
3. Ahmedabad 40 °C
4. Jabalpur 38 °C
Udaipur Dabok 38 °C
Hyderabad 38 °C
Bhopal 38 °C
8. Allahabad 37 °C
Jaipur 37 °C
Gwalior 37 °C
Gaya 37 °C
Indore 37 °C

Stärkste Windböen

1. Madras 40 km/h
2. Jamnagar 29 km/h
3. Bombay 25 km/h
4. Mumbai 20 km/h
5. Bengaluru 18 km/h
Bhubaneshwar 18 km/h
7. Neu-Delhi 16 km/h
Kalkutta / Kolkata 16 km/h
9. Allahabad 14 km/h
Patna 14 km/h
Gorakhpur 14 km/h
12. Bhopal 13 km/h

Tiefste Temperatur

1. Kalkutta / Kolkata 21 °C
2. Imphal 23 °C
3. Bengaluru 25 °C
Shiliguri 25 °C
5. Agartala 26 °C
Coimbatore 26 °C
7. Gauhati 27 °C
8. Jamshedpur 28 °C
9. Dibrugarh 29 °C
Amritsar 29 °C
11. Mangaluru 30 °C
Ranchi 30 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Nagpur 15 %
Rajkot 15 %
3. Jaipur 17 %
4. Gorakhpur 19 %
5. Gwalior 21 %
6. Indore 22 %
7. Jabalpur 24 %
Allahabad 24 %
Lakhnau 24 %
Ludhiana 24 %
Ahmedabad 24 %
Bhopal 24 %