Wetterhitparade Ukraine

Höchste Temperatur

1. Odessa 3 °C
2. Mykolaiv 2 °C
3. Dnepropetrovsk 1 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 1 °C
5. Krivy Losavatka 0 °C
6. Hostomel' -1 °C
Charkiw -1 °C
Chernovsty -1 °C
Kiew -1 °C
10. Kiew Borispol -2 °C
Ivano-Frankivsk -2 °C
12. Riwne -3 °C

Stärkste Windböen

1. Dnepropetrovsk 14 km/h
Chernovsty 14 km/h
Odessa 14 km/h
4. Mykolaiv 11 km/h
Krivy Losavatka 11 km/h
Riwne 11 km/h
7. Hostomel' 9 km/h
Lemberg 9 km/h
9. Kiew Borispol 7 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 7 km/h
11. Charkiw 5 km/h
12. Ivano-Frankivsk 2 km/h

Tiefste Temperatur

1. Lemberg -5 °C
2. Riwne -3 °C
3. Kiew Borispol -2 °C
Ivano-Frankivsk -2 °C
Chernovsty -2 °C
6. Hostomel' -1 °C
Charkiw -1 °C
Kiew -1 °C
9. Krivy Losavatka 0 °C
10. Dnepropetrovsk 1 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 1 °C
12. Mykolaiv 2 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Hostomel' 80 %
Chernovsty 80 %
3. Riwne 83 %
4. Charkiw 86 %
Dnepropetrovsk 86 %
Ivano-Frankivsk 86 %
Krivy Losavatka 86 %
Kiew 86 %
9. Kiew Borispol 90 %
Lemberg 90 %
11. Mykolaiv 93 %
Zaporizhzhia / Mokraya 93 %